WBO 2023

Od 22 września do 9 października 2023 r. mieszkańcy Wrocławia będą mogli głosować we Wrocławskim Budżecie Obywatelskim. Głosować może każdy, kto ma numer PESEL, w tym dzieci i obcokrajowcy. Każdy z uprawnionych może oddać dwa glosy: jeden na projekt osiedlowy i jeden na projekt ponad osiedlowy. Tak jak w poprzednich latach najwięcej zgłoszonych projektów związane jest z zielenią. Dwa z nich dotyczą naszej części miasta.

Projekt nr 86 Zielony Tarnogaj 2.0 Mały (projekt osiedlowy) oraz projekt nr 134 Zielony Tarnogaj 2.0 Duży (projekt ponad osiedlowy) zakładają nasadzenia drzew, krzewów i łąk kwietnych. Gra idzie o wysoką stawkę, bo łącznie można zdobyć 4.000.000 zł na nasadzenia nowych drzew, krzewów i łąk kwietnych.


Jeżeli projekty zwyciężą w głosowaniu, nowe drzewa i krzewy pojawią się m.in. na ulicach: Nyskiej, Pięknej, Jesionowej, Bogedaina, Klimasa, Ziębickiej, Międzyleskiej, Morwowej, Gazowej, Tarnogajskiej i Łagiewnickiej. Nową zieleń mogą również zyskać skwery przy Kościele św. Ducha, na rogu alei Armii Krajowej i Pięknej oraz koło pętli autobusowo-tramwajowej Tarnogaj.


O tym, że każdy głos się liczy, najlepiej można było się przekonać w 2022 r., kiedy to dwa projekty osiedlowe tj. projekt nr 7 Zielony Tarnogaj - #Kolejna Zieleń oraz projekt nr 104 Żernicki park sportu i rekreacji - etap 2022 uzyskały taką samą ilość głosów – 2370. Była to sytuacja wyjątkowa, bo pierwszy raz w dziesięcioletniej historii Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego zdarzył się remis. Doceniając zaangażowanie liderów i mieszkańców, którzy wzięli udział w głosowaniu, decyzją Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka oba projekty zostały uznane za zwycięskie i skierowane do realizacji.

Projekt nr 86 - Zielony Tarnogaj 2.0 Mały

Projekt nr 134 - Zielony Tarnogaj 2.0 Duży

Skąd pomysł na projekty nr 86 Zielony Tarnogaj 2.0 Mały (projekt osiedlowy) oraz projekt nr 134 Zielony Tarnogaj 2.0 Duży (projekt ponad osiedlowy)? Jak mówi lider tych projektów, Adam Kiljan ze Stowarzyszenia Przyjazny Tarnogaj, to kontynuacja ubiegłorocznego, zwycięskiego projektu nr 7 Zielony Tarnogaj - #Kolejna Zieleń. W ciągu ostatnich 10 lat Tarnogaj przeszedł niebywałą zmianę. To jedno z najszybciej zabudowujących się wrocławskich osiedli. Jak grzyby po deszczu powstają kolejne budynki wielorodzinne, a nowi mieszkańcy skarżą się na niewystarczającą ilość zieleni. W lecie na Tarnogaju odnotowuje się jedne z najwyższych temperatur spośród wrocławskich osiedli. Gęsta zabudowa sprzyja powstawaniu tzw. „wyspy ciepła”. Jest to zjawisko klimatyczne polegające na występowaniu wyższej temperatury powietrza w danym rejonie miasta w porównaniu z terenami go otaczającymi. Teren osiedla obfituje co prawda w liczne skwery porośnięte trawą, ale ta w sezonie letnich upałów szybko wysycha i nie sprzyja obniżeniu temperatury. Tylko nasadzenia drzew i krzewów oraz tworzenie łąk kwietnych może pomóc w likwidacji tego zjawiska. Drzewa dają cień a wraz z krzewami i łąkami kwietnymi pochłaniają zanieczyszczenia powietrze. Jest jeszcze jeden pozytywny efekt takich nasadzeń. Skwery obsadzone drzewami, krzewami i łąkami kwietnymi pochłaniają znacznie większe ilości wody opadowej np. podczas gwałtownych opadów deszczu, które z uwagi na zmiany klimatu coraz częściej będą występować. Dzięki temu podczas okresu letniego z mniejszą ilością opadów dłużej niż trawa pozostają zielone, co bez wątpienia ma też walory wizualne.

WBO 2022

Projekt nr 3 - Tarnogajski Las - #KolejnaZieleń

Projekt nr 7 - Zielony Tarnogaj - #KolejnaZieleń

WBO 2021

Projekt nr 2 - Park HENRYKOWSKI - KolejNaZieleń – etap 3 - duży

Projekt nr 55 - Tarnogaj nie zapomina - skwer przy Gazowej im. Paula Schreibera

WBO 2020

Projekt nr 5 - Park HENRYKOWSKI - KolejNaZieleń – etap 2

Projekt nr 358 - Psia Hubka - Miejsce integracji mieszkańców i ich pupili

WBO 2019

Projekt nr 4 - Tarnogaj dla dzieci! 2 place zabaw

Projekt nr 5 - Park HENRYKOWSKI - #KolejNaZieleń – etap 1

WBO 2018

Projekt nr 7 - Zielona rowerowo-piesza obwodnica Wrocławia; ETAP III

Projekt nr 8 - Park Tarnogajski etap 3 KończyMY!

Projekt nr 9 - Park Tarnogajski sport i rekreacja

Projekt nr 160 - Osiedle Henrykowskie dla Seniorów

Projekt nr 365 - Zaklętym w kamień przywrócić życie

WBO 2017

Projekt nr 32 - Wzgórze Tarnogajskie - lokalne centrum relaksu

Projekt nr 34 - Budowa chodnika wzdłuż ul. Bogedaina - Tarnogaj

WBO 2016

Projekt nr 325 -  Park Tarnogajski - etap 2 - wyposażenie

WBO 2015

Projekt nr 428 - Zielony Tarnogaj - Park Tarnogajski - uporządkowanie terenu

WBO 2014

Projekt nr 251 - Zielony Tarnogaj - Park przy ulicy Bogedaina

podziel się
1 Comments

Testowy komentarz 😎

Reply Share