WBO 2022

Projekt nr 3 - Tarnogajski Las - #KolejnaZieleń

Projekt nr 7 - Zielony Tarnogaj - #KolejnaZieleń

WBO 2021

Projekt nr 2 - Park HENRYKOWSKI - KolejNaZieleń – etap 3 - duży

Projekt nr 55 - Tarnogaj nie zapomina - skwer przy Gazowej im. Paula Schreibera

WBO 2020

Projekt nr 5 - Park HENRYKOWSKI - KolejNaZieleń – etap 2

Projekt nr 358 - Psia Hubka - Miejsce integracji mieszkańców i ich pupili

WBO 2019

Projekt nr 4 - Tarnogaj dla dzieci! 2 place zabaw

Projekt nr 5 - Park HENRYKOWSKI - #KolejNaZieleń – etap 1

WBO 2018

Projekt nr 7 - Zielona rowerowo-piesza obwodnica Wrocławia; ETAP III

Projekt nr 8 - Park Tarnogajski etap 3 KończyMY!

Projekt nr 9 - Park Tarnogajski sport i rekreacja

Projekt nr 160 - Osiedle Henrykowskie dla Seniorów

Projekt nr 365 - Zaklętym w kamień przywrócić życie

WBO 2017

Projekt nr 32 - Wzgórze Tarnogajskie - lokalne centrum relaksu

Projekt nr 34 - Budowa chodnika wzdłuż ul. Bogedaina - Tarnogaj

WBO 2016

Projekt nr 325 -  Park Tarnogajski - etap 2 - wyposażenie

WBO 2015

Projekt nr 428 - Zielony Tarnogaj - Park Tarnogajski - uporządkowanie terenu

WBO 2014

Projekt nr 251 - Zielony Tarnogaj - Park przy ulicy Bogedaina

podziel się
1 Comments

Testowy komentarz 😎

Reply Share