Regulamin uczestnictwa w warsztacie graffiti

części projektu „Tarnogaj miga”

 1. Uczestnictwo warsztatach jest bezpłatne. 

 2. W warsztatach może wziąć udział każdy, ale obowiązują zapisy i limit miejsc.

 3. Warsztaty dla dzieci przeznaczone są dla dzieci w wieku 10-14 lat.

 4. Organizator zapewnia drobny poczęstunek oraz chłodne napoje w czasie trwania warsztatu. 

 5. Każdy warsztat trwa ok. 3 godzin – liczone od godziny rozpoczęcia podanej w formularzu. 

 6. Podpisanie listy obecności podczas warsztatów jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. 

 7. Uczestnictwo w warsztatach osób nieletnich jest możliwe za zgodą ich rodziców.

 8. Zgodę na udział dziecka w warsztatach podpisują rodzice w czasie wydarzenia.

 9. Zdjęcia wykonywane podczas warsztatów zostaną opublikowane w celu promocji wydarzenia na portalach społecznościowych: Facebook, Instagram. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do zdjęć/filmów z wizerunkiem wykonanym podczas wydarzenia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Zgoda na wykorzystanie wizerunku jest dobrowolna. 

 10. Administratorem danych jest  stowarzyszenie Przyjazny Tarnogaj z siedzibą przy ul. Sernickiej 14/9 50-503 Wrocław, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0001001474. 

 11. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegać profilowaniu. Nie zostaną także przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe zgromadzone w celu udokumentowania liczby uczestników wydarzenia organizowanego przez ww. stowarzyszenie, będą przechowywane przez administratora celem kontaktu i przekazywania bieżących informacji związanych z wydarzeniami ww. stowarzyszenia. 

 12.  Administrator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne celem ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym zniszczeniem, utratą, zmianą lub nieuprawnionym ujawnieniem – zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

 13.  Podanie danych jest dobrowolne i uzyskane od osoby, której bezpośrednio dotyczą. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania danych.