Park Henrykowski to pomysł na zagospodarowanie terenu kolejowego znajdującego się między Tarnogajem, Hubami i Przedmieściem Oławskim. Stanowił będzie nową enklawę zieleni w szczególności dla mieszkańców osiedla henrykowskiego zlokalizowanego na Tarnogaju.

Dziś te nieużytkowane, zdegradowane tereny kolejowe, które na mocy zawartej w 2019 r. umowy dzierżawy zostały przekazane przez PKP S.A. Gminie Wrocław. Podpisana umowa dotyczy 5,25 hektara gruntu z docelowych ok. 12 hektarów. Wąski pas terenu, który ma być przekształcony w przyszłości na park, zaczyna się już na wysokości ul. Pułaskiego, a kończy aż na ul. Armii Krajowej.

W ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy opowiedzieli się za wykonaniem parku.
Projekt nr 5 „Park Henrykowski. #KolejNaZieleń – etap 1”, zgłoszony przez Przyjazny Tarnogaj, zdobył największą liczbę głosów w swojej kategorii co pozwoliło na uzyskanie 2 000 000 zł. na jego realizację.
Poparło nas ponad 6300 osób!
Dziękujemy!

Sprawdź też nasz fanpage na facebooku

podziel się
Be the first to comment